ÖNIRÁNYTŰ

 

ÉLŐ TRÉNING

2024. 08. 31 - 09.01.

szombat / vasárnap

minden nap 09:00 - 12:00 / 13:00 - 06:00 óráig

 

 

 

ONLINE TRÉNING  

2024. Szept.6./ Szept.13./ Szept.20./ Szept.27.

alkalmanként  18:00 - 21:00 óráig

 

Hány olyan személyt ismerünk, aki mindig ugyanabba a hibába esik, valahogy mindig ugyanaz a problémája, többször hasonló helyzetben nem tudja, mit tegyen. Vajon miért van ez igy? Ahelyett, hogy pszichológiai magyarázkodásba kezdenék, inkább leegyszerűsítem a választ. Az érzelmi vágyaink  okozzák!

 

Bővebben?

Minden új tapasztalat, minden, ami a tanulással függ össze, nem más, mint az agysejtek kapcsolódásának variációja. Ezekből a kapcsolódásokból kialakult hálózat, ami biztosítja a tudásunkat, tapasztalatunkat. Ennek a tudásnak, tapasztalatnak az erőssége attól függ, milyen gyakran gyakorlunk, ismétlünk, éljük át ugyanazt. Minél erősebb az a kapcsolódás a sejtek között, annál nehezebb megváltoztatni. Ezek a szokásaink.

Ezt a helyzetet ismeri mindenki. Hányszor próbaltál leszokni a bűnös cigarettáról, csökkenteni az édesség mennyiségét a mindennapokban, sportolni rendszeresen tévénézés helyett. Hányszor próbáltad? Hányszor sikerült?

 

Miért van ez így?

Mert minden, amit tudatosan szeretnénk megváltoztatni óriási energiákba kerül és sajnos sokszor sikertelenségre ítéltetett. A cselekedeteinket az agyunk irányítja. És az agy lusta, nem szereti megerőltetni magát. Tehát inkább az ismert, megszokott szokásokat, utakat, tapasztalatokat, viselkedést helyezi előtérbe. A szokásainkat. Mert az az agysejti kapcsolat már kijárt, ismert. Mindezt azért, mert akkor jól érezzük magunkat, nem kell megerőltetni magunkat, ha csokit eszünk, tévét nézünk, rágyújtunk, vagy mint mindig, ugyanazokkal a szavakkal nyüstöljük a gyerekeinket. Bár utólag megbánjuk, de akkor már késő, nem is értjük, miért tettük, ettük, mondtuk, amit tettünk, ettünk, mondtunk. Bár elhatároztuk, hogy nem tesszük, de mielőtt az elhatározásunk megvalósulhatott volna, már megtörtént. Mert mindez már a tudatalattinkból jött. Mert már a szokásunkká vált. 

 

Tehát mit tehetünk? 

Fel kell fedezzük a tudat alatti tartalmakat! Ott sok rejtett érzelmünk és érzelmi igényünk helyezkedik el. Ezek sokkal erősebbek, mint az elménk, a tudatos Énünk. Gyorsabban, egyszerre több döntésre képes a tudatalattink, mert az érzelmek vezénylik. De ezt nem mindig tudjuk, nem mindegyik tudat alatti érzelmünket, igényünket ismerjük. Így történik meg, hogy bár szeretnénk megváltozni, bizonyos szokásunkat megváltoztatni, de valamiért nem sikerül.

 

Egy lehetőség – A  TUDATALATTI FELFEDEZÉSE

Ez a tréning feltárja a tudat alatti rejtett igényeinket, tudatossá és ezáltal lehetővé teszi, hogy változzunk, új irányba fordítva eddigi életünket. Nem én, a tréner teszem mindezt, hanem a résztvevők maguk. Annyit és arról beszélhetnek a résztvevők, amennyit szeretnének. Közben kihasználva a csoport segítségét, az „idegen agyakat”, ötleteket, megoldási lehetőségeket kapnak. A tudat alatti tartalmak és érzelmek feltárása után egy kívánság, majd egy konkrétabb, életelveket megfogalmazó Elvi-cél fogalmazódig meg, aminek segítségével a mindennapi helyzetekben a kívánt viselkedési formát dolgozzuk át. A tréning résztvevői aktívan formálják magukat és a többieket, a tréner irányítja a csoportot és segítséget nyújt, ahol szükséges.

 

Nem ígérek egy bevált receptet. A saját és idegen „agyakban” járni nem egyszerű és néha meglepetést okoz. De ez a cél! Ha sikerül megfejteni az eddigi viselkedésünk okait, feltárni a mögötte rejtőző érzelmi igényeinket, mindezt tudatossá tenni, majd ennek segítségével önmagunkat irányítani, akkor elértük, amit akartunk. Ezek után már nem az érzelmeinknek kiszolgáltatottan éljük a mindennapjainkat, hanem saját irányítással, szem elött tartva az Elvi-célunkat, sikeresen vezethetjük életünket.

 

 

MI AZ ELMÉLETE MINDENNEK?

Több elméletre támaszkodik a tréning. Freud már korát megelőzve feltételezte, hogy a tudat alattink meghatározó szerepet játszik cselekedeteinkben és próbálta az álmok elemzésével ezt alátámasztani. Ezt a feltételezést ma már a legújabb agykutatásból származó tények bizonyítják, miszerint az emocionális „Énünk” bizonyítottan sokkal erősebben hat ránk, mint a racionális elménk. Ennek tudatában tehát érdemes felfedezni az agynak azt a részét, ahol ezek a tudat alatti érzelmek bújnak meg és veszik át titokban a vezetésünket.

Az utóbbi évtized agykutatása már több új ismeretet nyújt a tanulás elméletében is. Ma már a tanulás az agysejti kapcsolódást és annak erősségét jelenti, ami a mindennapi életünkben döntő jelentőséggel bír, amikor a szokásokról és annak megváltoztatásáról beszélünk. Mindez komoly munkát jelent az elménknek, miután új agysejtkötödéseket kell kialakítania, ami akkor válik állandóvá, ha erősítjük. Tehát folyamatosan használnunk kell az új agysejt kapcsolatokat, amit az akaratunkkal irányítva érünk el. Ezt a fárasztó munkát egyszerűsíti le Storch és Krause módszere, mely a tudatalatti érzelmek feltárásával és annak használatával alakít ki új kötődési láncokat, amelyek pozitív érzelmek hatására gyorsabban, egyszerűbben mélyülnek el az agyban és válnak könnyebben felhasználhatóvá.

Az ehhez kötődő technikák többek között a reklám pszichológiájára épülnek. A reklámpszichológia célja, hogy érzelmi alapon hozzunk döntéseket, tehát tudat alatt. Ezt többek között azzal érik el, hogy többször, több érzékszervünkre hatva, kondicionálják az elménket. Sikerül egy termék képét és a vele összekötött pozitív érzelmeket „beültetni” az elménkbe, automatikusan hozzuk meg a döntésünket a vásárlásnál. Ennek alapján tehát a mindennapi életben is könnyebben döntünk, ha egy viselkedésformát, az Elvi-célunkat, pozitív érzelmekkel párosítva, több érzékszerven keresztül, többször prezentálunk az elménknek. Ezáltal elérjük, hogy az agy nagy erőfeszítések nélkül is a beültetett „Elvet” követi. Mondhatnánk, manipuláljuk saját magunkat!

Mindezek mellett a pozitív pszichológiára támaszkodva nem az elmúlt, negatív élményekre koncentrálunk, hanem a mostra és a jövő képét formáljuk meg. Mindent magunkkal viszünk, ami jó és sikeres volt az eddigi életünkben, minden egyebet hátra hagyunk, mondhatni lezárjuk. Új irányt keresünk, azt fogalmazzuk meg és építjük be a jövőbeli célunkba.

 

A TRÉNINGRŐL ONLINE/ SZEMÉLYES

A tréning 16 órás, online 4x3 óra. A szükséges munkalapokat a tanfolyam előtt e-mailben kapják meg a résztvevők, amit mindenkinek magának kell kinyomtatni. A tréning a Zoom programon keresztül zajlik, a hozzáféréshez szükséges adatokat jelentkezés után megkapják a résztvevők. Egy computer/ laptop működő kamerával, mikrofonnal, és természetesen egy megfelelő internet kapcsolattal szükséges.

Zoom - Online ár: 69 000 Ft/ fő

Személyes részvétellel szervezett tréning 2x6 órás. A munkalapokat a helyszínen kapják meg a résztvevők. A tréning helyszínének változása jogát fenntartjuk, miután ez a résztvevők számától függ.

Helyszíni bevezető ár: 79 000 Ft/ fő (A tréning díja a helyszín bérleti díjával, valamint a helyszínen kapott snackes költségével lehet több.)